NRC Box
โทร 095-825-3592
  • th

รับผลิตกล่องไดคัทตามสั่ง


รับผลิตกล่องไดคัทตามสั่ง

รายละเอียดสินค้า

กล่องสั่งผลิต Primo

ประเภทกล่อง : Diecut

ประเภทกระดาษ : I/M 3 ชั้นลอนเล็ก

ขนาดสั่งผลิต กล่องใหญ่ 18x18x3 นิ้ว | กล่องเล็ก 8x4x2.5 นิ้ว

ใช้บรรจุ : เสื้อผ้า (ชุดสูทและเนคไท)


กล่องกระดาษลูกฟูกนั้นมีความทนทานต่อการจ